Yolanda Vanden Bosch

YvdB

Yolanda Vanden Bosch behaalde het diploma licentiaat in de rechten van de Universiteit Antwerpen (UIA 1976) met onderscheiding, en behaalde in hetzelfde jaar ook het certificaat in het zee- en binnenscheepvaartrecht aan de UFSIA. Haar studie over de Binnenscheepvaart 1975 – Juridisch beschouwingen aangaande de staking in de binnenscheepvaart en haar gevolgen’ werd  bekroond met de prijs van het Belgisch Studiecentrum voor Binnenscheepvaart.

Van 1976 tot 1979 was zij werkzaam als bedrijfsjurist bij de CMB/AMI – Compagnie Maritime Belge / Agence Maritime International.

In 1979 werd Yolanda onderwijsassistente volkenrecht en volkenrechtelijke instellingen aan de UIA (Universiteit Antwerpen). Specifieke aandacht met publicaties ging naar de rechten van de mens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

In 1986 schreef Yolanda zich in bij de balie Antwerpen en werd zij advocaat-zaakvoerder bij het advocatenkantoor Van der Mussele – Vanden Bosch.

Intussen bleef Yolanda actief in de academische wereld. Vanaf 1986 was zij deeltijds verbonden aan de KVH Antwerpen (opleiding vertalers/tolken en assistenten psychologie),  later de Lessius Hogeschool, faculteit Toepaste Taalkunde en faculteit Handelswetenschappen en vervolgens de KU Leuven/ Campus Antwerpen, Faculteit Letteren, Master in de meertalige communicatie en master in de journalistiek tot 2019. Zij doceerde er inleiding tot het recht, volkenrecht, burgerlijk, straf- en handelsrecht.  Nu is zij er nog de coördinator van de juridische module van de opleiding Gerechtsvertalen en -tolken (GVT) binnen het aanbod aan permanente vorming en lesgever (inleiding tot het recht, juridische internetbronnen, deontologie).

Zij publiceerde talrijke juridische bijdragen, gaf geregeld lezingen in binnen- en buitenland en was actief in diverse EU-projecten rond gerechtsvertalen/-tolken (**). Yolanda  realiseerde een eerste studierapport Gerechtstolken/-vertalers, medewerkers van het gerecht: opleiding en organisatie van het beroep.-n: Justitie in beweging / Koning Boudewijnstichting. Projectoproep, Brussel, 1998,  p. 145. In 2000 realiseerde zij mee de opleidingsfilm ‘De gerechtstolk’, een project van de hogeschool ism de rechtbank, eveneens geselecteerd door Koning Boudewijnstichting.

Zij werkte mee aan de volgende EU-projecten rond gerechtsvertalen en tolken: Grotius I, 2000 – Grotius Conference on Interdisciplinary Working Arrangements between the Legal Services and Legal Interpreters and Translators; Grotius II – 2001 Equal Access to Justice across Language and Culture in the EU –Aequalitas; Agis I – 2003 Instruments for Lifting Language Barriers in Intercultural Legal Proceedings: Aequilibrium; Agis II – 2006 Questionnaire on the Provision of Legal Interpreting and Translation in the EU:Status QuestionisEULITA – 2007 Creation of a ‘European Legal Interpreters and Translators Association’ (2008-2009), Building Mutual Trust I – 2007, A Framework Project for Implementing EU Common Standards in legal interpreting and translation (2008-2010); AVIDICUS I –2008, Assessment of Video-Mediated Interpreting in the Criminal Justice Service, EU Criminal Justice Programme; AVIDICUS II -2010,  Assessment of Video-Mediated Interpreting in the Criminal Justice Service, EU Criminal Justice Programme; TRAFUT –2010,  ‘Training for the Future: Implementing the Directive on the Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings’; Building Mutual Trust II — 2010; QUALITAS –2011,  Assessing Legal Interpreting Quality through Testing and Certificatio;  AVIDICUS III – 2013, Assessment of Video-Mediated Interpreting in the Criminal Justice Service; LIT Search – 2014, Pilot Project fora n EU Database of Legal Interpreters and Translators;  Understanding Justice – an enquiry into interpreting in civil justice and mediation, 2013. (zie meer publicaties/ lezingen)

Daarnaast doceerde zij vanaf 2009 tot september 2022 het practicum ‘Burger en bestuur’ in de opleiding Rechtspraktijk aan de Karel de Grote –Hogeschool in Antwerpen.

Zij is secretaris-generaal van de Vlaamse Juristenvereniging (VJV) en bestuurslid van de VVN – Vereniging voor de Verenigde Naties.