welkom

 Welkom

Advocatenkantoor Van der Mussele – Vanden Bosch is een onafhankelijk advocatenkantoor dat zeer geëngageerd werkzaam is met hoge kwaliteitsnormen zowel voor particulieren, bedrijven als voor de overheid.
Dagelijks geeft het kantoor preventief doordacht advies en begeleidt het procedures voor de gewone en administratieve rechtscolleges. Vooraf is er altijd aandacht voor bemiddeling en verzoening.
Het kantoor zorgt voor een persoonlijke dienstverlening.

Het kantoor heeft een jarenlange expertise in de gebruikelijke commerciële, burgerlijke en strafrechtelijke adviesverlening en procedurebijstand.

Het kantoor komt ook tussen in meer gespecialiseerde materies zoals

  • het bestuursrecht in de brede zin, en begeleidt particulieren in hun juridische verhouding met de overheid  en overheden (tuchtrecht, onderwijsrecht, milieurecht, onroerend goed, ..)
  • personen- en familieproblemen: minderjarigen, jongeren, gezinnen, senioren (afstamming, adoptie, jeugdrecht –  jeugddelinquentie en jeugdprotectie, pleegzorg, onbekwaamheid, erfenissen, ..)
  • mediarecht
  • rechten van de mens
  • Europees recht

U kan ons bereiken op de mailadressen
eric.vandermussele@advocaat.be
respectievelijk
yolanda.vandenbosch@advocaat.be

Kantooradres: ADVOPOLIS, Groepering van advocaten, Amerikalei 186, 2000 Antwerpen, tel. 03/248.56.28.

Bijkantoor: Korenbloemlaan 3, 2350 Vosselaar (maatschappelijke zetel)