welkom

 NIEUWS

Graag delen wij u mee dat we vanaf 1  januari 2018 deel uitmaken van het kantoor Verbist Advocatuur.

Alle informatie vindt u op de website   http://verbistadvocatuur.be.

We zullen er deel uitmaken van een jong, gespecialiseerd en dynamisch team in een context waar ook wetenschappelijke grondigheid gekoppeld wordt aan een pragmatische aanpak.

Ons nieuwe kantooradres is Graaf van Hoornestraat 51, 2000 Antwerpen. 

U kan ons bereiken op de mailadressen eric.vandermussele@verbistadvocatuur.be respectievelijk yolanda.vandenbosch@verbistadvocatuur.be. 

Telefonisch kan u ons bereiken op het nummer 03/288.11.56. 

Mogen wij u vriendelijk verzoeken deze nieuwe gegevens te willen noteren?

 

Advocatenkantoor Van der Mussele – Vanden Bosch is een onafhankelijk advocatenkantoor dat al bijna 40 jaar zeer geëngageerd werkzaam is met hoge kwaliteitsnormen zowel voor particulieren, bedrijven als voor de overheid. Dagelijks geeft het kantoor preventief doordacht advies en begeleidt het procedures voor de gewone en administratieve rechtscolleges. Vooraf is er altijd aandacht voor bemiddeling en verzoening. Het kantoor zorgt voor een persoonlijke dienstverlening.

Het kantoor heeft een jarenlange expertise in de gebruikelijke commerciële, burgerlijke en strafrechtelijke adviesverlening en procedurebijstand.

Het kantoor komt ook tussen in meer gespecialiseerde materies zoals

  • het bestuursrecht in de brede zin, en begeleidt  particulieren in hun juridische verhouding met de overheid  en overheden (tuchtrecht, onderwijsrecht, milieurecht, onroerend goed, ..)
  • personen- en familieproblemen: minderjarigen, jongeren, gezinnen, senioren (afstamming, adoptie,  jeugddelinquentie en jeugdprotectie, onbekwaamheid, erfenissen, ..)
  • mediarecht
  • rechten van de mens
  • Europees recht