Eric Van der Mussele

Publicaties  Eric Van der Mussele

Administratief recht  IMG_0120

– Van der Mussele, E., ‘Zelfstandige toegang, gratis juridische bijstand en rechtsbijstand voor minderjarige in de administratieve procedures’, in ‘B. Goossens, Y. Loix, Fl. Sebreghts (eds), Tussen algemeen belang en toegewijde zorg, Liber Amicorum Hugo Sebreghts, Intersentia, Antwerpen, 2014, 377-386.

Deontologie

– Van der Mussele E., Interne regels van beroepsuitoefening, deontologie voor advocaten van minderjarigen, in OVB-Jeugdrecht – Bijzondere opleiding, Wolters Kluwer, ed. 2022 -2023, p.221-346.

– Van der Mussele E., Deontologie en aanstelling van minderjarigen. Is de onafhankelijkheid voldoende gegarandeerd door de balie?, in OVB- Handboek Advocaat-stagiair jeugdrecht, Wolters Kluwer, ed. 2015 tot ed. 2017.

Legal aid

– Van der Mussele, E.,  Recente ontwikkelingen in de rechtsbijstand aan kinderen en jongeren in een evoluerend juridisch kader, Panopticon, 37 (6) 2016,  p 554-559.

– Van der Mussele E., ‘Legal Aid Provisions for Children and Juveniles: Formal and Quality Items’, Chapt 10, in B. Hubeau & A.Terlouw, Legal Aid in the Low Countries, Intersentia, 2014, 161-180.

– Van der Mussele E., ‘Grondwet 7-2-1831, de Belgen en hun rechten W.10-10- 1976 gerechtelijk Wetboek’ – Juridische bijstand’,(p.606 ev, 615 ev) en ‘Jeugdhulp – bijzondere jeugdbijstand’ (p.584-585). in  Kids Codex, Boek I, ‘Minderjarigen en het procesrecht – juridische eerste en tweede lijnsbijstand’, Larcier Wet en duiding, 2014.

– Van der Mussele E., ‘Grondwet 7-2-1830, de Belgen en hun rechten W.10-10- 1976 Gerechtelijk Wetboek’, in KIDS CODEX, Boek I, ‘Minderjarigen en het procesrecht – juridische eerste en tweede lijnsbijstand’, Larcier Wet en duiding; 2009.

– Van der Mussele E., ‘Grondwet 7-2-183, de Belgen en hun rechten W.10-10- 1976 gerechtelijk Wetboek’, in KIDS CODEX, Boek I, ‘Minderjarigen en het procesrecht – juridische eerste en tweede lijnsbijstand’, Larcier Wet en duiding; 2008

– Van der Mussele E. “Legal Aid in Belgium – Lawyers for Minors’ (157-164), in International legal Aid Group – ILAG (ed.), ‘Legal Aid: ea new beginning’ 2007 (674p).

– Van der Mussele E. “Eerstelijnsbijstand voor minderjarigen”,studiedag OVB-Commissie CJB “ronde tafel: 1O jaar eerstelijnsbijstand”, 17 december 2007, Leuven.

– Van der Mussele E., “Minderjarigen en gratis juridische bijstand in het licht van het wetsontwerp tot instelling van advocaten voor minderjarigen”, T.J.P., 3e jaargang, nr. 1, 28 (eigen uitgave van de Jerugdpermanentie Balie Antwerpen)

Jeugdrecht en kinderrechten

– Van der Mussele E., ‘Advocaat voor minderjarigen. Praktijk en beroepsregels’ in OVB – Handboek voor de advocaat – Bijzondere opleiding Jeugdrecht, Wolters Kluwer, ed. 2022-2023, 153-346.

– Van der Mussele, E. , De advocaat en de voogd ad hoc in de praktijk : wie is wie?, op De Voogd Ad Hoc: een geval apart?, Studiedag, 1 december 2017, Antwerpen.

– Van der Mussele, E., Jeugdadvocatuur, Handboek voor de advocaat-stagiair, Jeugdrecht, deel 6 OVB, 2017-2018, 179-248.

– Van der Mussele E. (ed.),  Jeugdadvocaat in Vlaanderen, België en Europa, verslagboek van de studiedag 29 april 2016, 30 Jaar Jeugdadvocaat in Vlaanderen – België – Europa, met focus op de nationale en internationale jeugd- en kinderrechten, Larcier, TJK, 2017.

– Van der Mussele, E.,  Jeugdadvocaten en herstelbemiddeling, Tijdschrift voor Herstelrecht, 2016 (16)2, p. 32- 45.

– Van der Mussele, E. (ed.), Jeugdadvocaat in Vlaanderen, België en Europa, Verslagboek studiedag van de Unie van Jeugdadvocaten, 29 april 2016, Larcier, 129p.

– Van der Mussele, E.,  De familierechtbank en de jeugdrechtbank. Een hervorming, maar ook ‘kind vriendelijk”?, in  e- zine TJKTijdschrift  voor Jeugd- en Kinderrechten mei 2015.

– Van der Mussele, E., Legal framework, children’s rights, multidisciplinary training, in Balogh, K. & Salaets H. (Ed.), Children and Justice: Overcoming Language Barriers, Co-Minor I – EU project, 2015, p.25-45, p.313-326.

– Van der Mussele, E.,  ‘Advocaat voor minderjarigen: en wat vandaag?’, in De Vlaamse Conferentie van de Balie te Antwerpen, ‘Het gezin 2.0 – huwelijk, nieuwe samenlevingsvormen en hun juridische implicaties’ Intersentia, 2014, 211-255.

– Van der Mussele E. &  Decock G., ‘De familierechtbank: vooral veel gemiste kansen’, in TJK, Jeugd en Kinderrechten, 2014/3, p231.

– Van der Mussele E., ‘Réalisation d’une Permanence Jeunesse par le barreau, et participation des enfants mineurs en justice’, Barreau de Matadi, 10 juli 2014.

– Van der Mussele, E., ‘Effectieve Salduz-tussenkomsten van advocaten, en de inzet van gerechtstolken voor anderstalige minderjarigen’, in ‘Een leidraad voor het politioneel verhoor van minderjarigen in het kader van de Salduz-wet’, verslagboek studienamiddag TJK, Antwerpen, 28 maart 2014, Larcier, p 51-74.

– Van der Mussele, E., ‘Advocaat voor minderjarigen, praktijk en beroepsregels’ (p607-796), OVB (ed.), ‘Bijzondere opleiding Jeugdrecht 2013-2014’, Kluwer, 2013.

– Van der Mussele, E., ‘Jeugdadvocatuur’, OVB (ed.), ‘Handboek voor de advocaat-stagiair 2013-2014’ deel ’Jeugdrecht’, Kluwer, 2013.

– Van der Mussele, E., ‘Jeugdadvocatuur’, OVB (ed.), ‘Handboek voor de advocaat-stagiair 2012-2013’ deel ’Jeugdrecht, Kluwer, 2012.

– Van der Mussele, E., ‘Jeugdadvocatuur’ (p113-270), OVB (ed.), ‘Handboek voor de advocaat-stagiair 2011-2012’ deel ’Jeugdrecht, Kluwer, 2011 (276p).

– Van der Mussele, E., ‘Bijstand, spreekrecht en rechtsingang voor minderjarigen’, in W.Vandenhole (ed.), ‘Kinderrechten in België’ (95-111’), Unicef –leerstoel kinderrechten, University Antwerp, Intersentia, 2008 (258p)

– Van der Mussele E., Verblijfsregeling: initiatiefrecht en positie van de minderjarige kinderen: kinderen niet toegelaten’ (p.125-144), in CBR (ed.) ‘Verblijfsregeling’ Intersentia 2008 (209p.).

– Van der Mussele E., ‘Advocaten voor minderjarigen met psychische problemen” (p99-108), in CBR (ed.) ‘Jongeren, psychiatrie en recht’, Intersentia 2007 (130p).

– Van der Mussele E., “De gewijzigde positie van de advocaat; van sierstuk tot raadsman voor minderjarigen” (p273-290) in Johan Put en Marjan Rom (ed.) ‘Het nieuwe Jeugdrecht’, Larcier 2007 (345p)

– Van der Mussele E., “Bijstand, spreekrecht en rechtsingang voor minderjarigen”; in verslagboek UNICEF leerstoel UA, 7 november 2007 in de reeks – Recht op recht voor minderjarigen.

– Van der Mussele E., “Advocaten voor minderjarigen, stand van zaken” (p1-36) in CBR (ed.) ‘De procesbekwaamheid van minderjarigen’; Intersentia 2006 (341p).

Milieurecht

– Van der Mussele E. en Mallien P., Nieuwe verjaringstermijnen burgerlijke aansprakelijkheid, Ecotips, 2004, nr.1, p. 24-25. (tevens lezing in het kader Forum Milieuadvocaten)

– Van der Mussele E., Mogelijkheden tot schadevergoeding voor de Belgische rechtbanken wegens een buitenlands kernongeluk, congres AIJA, sept. 1988 

– Van der Mussele E., Nuclear Energy Agency – Oeso, congres AIJA, sept 1988.

Media – auteursrecht

– Van der Mussele, E., Fotografie: auteursrecht, recht op afbeelding in het bijzonder voor amateurfotografen, Fotoclub Acina, Mortsel, 20 september 2017.

– Van der Mussele E., Het recht op afbeelding, in X (ed.), Mediarecht, Mechelen, Kluwer, 1998, p. 129 – 138.

Lezingen in binnen- en buitenland, o.a.

– Van der Mussele, E.,  Hoe vind ik de jeugdadvocaat van mijn  pleegkind?,  Vereniging Pleegouders Regio Antwerpen, lezing Antwerpen, 1 december 2022.

– Van der Mussele, E.,  Jeugdadvocaten, ontstaan en werking in Vlaanderen, Workshop EU-project ‘CLEAR RIGHTS’, lezing voor Hongaarse en Roemeense jeugdadvocaten, Brussel, 27 november 2022.

– Van der Mussele, E.,  Jeugdadvocaten en hulpverleners,  studiedag SAM, Jeugdadvocaten en (Integrale Jeugdzorg) in de jeugdhulp, Leuven, 29 september 2022.

– Van der Mussele, E.,  “Legal assistance for children in Europe: what have we achieved?”?, Defence Children International, deelnemer op uitnodiging workshop over Legal Aid, DCI, Budapest, 21-22 april 2022.

– Van der Mussele, E.,  EU-project LACHILD-DCI, deelnemer op uitnodiging aan de workshop ‘matching youth lawyer and minor’, Brussel – 17 december 2021

– Van der Mussele, E.,  Jeugdadvocaat en vrijwillige jeugdhulp, studiedag SAM Leuven, VAC, 9 november 2021.

Van der Mussele, E., “Legal Aid for Children in Criminal Proceedings: child-friendly legal aid in focus””, EU Project CLEAR RIGHTS, DEI, Child Protection Hub for South East Europe.  – Online conference (Covid), 11 Feb 2021.

Van der Mussele, E., deelname en lezing aan de Final Conference van het EU-project CHILL’s o.l.v. KU Leuven, 19 en 20 oktober 2020, online Boedapest (covid).

– Van der Mussele, E.,  Jongeren in de administratieve procedures in de jeugdhulp, bijstand door jeugdadvocaten, Leiden alle wegen naar Rome,  lezing KOCA – Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen, 7 december 2017.

– Van der Mussele, E., Jongeren in de administratieve procedures in de jeugdhulp, bijstand door jeugdadvocatenLeiden alle wegen naar Rome, lezing CAW Antwerpen, Dienst Slachtofferhulp, 18 september 2017.

– Van der Mussele E., Minderjarigen in Integrale jeugdhulp en het burgerlijk en administratief recht: zelfstandige toegang, gratis juridische bijstand, rechtsbijstand, Lezing op de studiedag UJA, over het Decreet Integrale Jeugdhulp op 3-12-2015 te Gent.

Van der Mussele, E.,   Legal Aid for Children, youth lawyers in Flanders , Universteit Antwerpen, Legal Aid Center, delegatie ministerie van Justitie Volksrepubliek China, 2016.