publicaties

Publicaties  Eric Van der Mussele

Administratief recht  IMG_0120

– Van der Mussele, E., ‘Zelfstandige toegang, gratis juridische bijstand en rechtsbijstand voor minderjarige in de administratieve procedures’, in ‘B. Goossens, Y. Loix, Fl. Sebreghts (eds), Tussen algemeen belang en toegewijde zorg, Liber Amicorum Hugo Sebreghts, Intersentia, Antwerpen, 2014, 377-386.

Deontologie

– Van der Mussele E., Interne regels van beroepsuitoefening, deontologie voor advocaten van minderjarigen, in OVB-Jeugdrecht – Bijzondere opleiding, Wolters Kluwer, ed. 2022 -2023, p.221-346.

– Van der Mussele E., Deontologie en aanstelling van minderjarigen. Is de onafhankelijkheid voldoende gegarandeerd door de balie?, in OVB- Handboek Advocaat-stagiair jeugdrecht, Wolters Kluwer, ed. 2015 tot ed. 2017.

Legal aid

– Van der Mussele, E.,  Recente ontwikkelingen in de rechtsbijstand aan kinderen en jongeren in een evoluerend juridisch kader, Panopticon, 37 (6) 2016,  p 554-559.

– Van der Mussele E., ‘Legal Aid Provisions for Children and Juveniles: Formal and Quality Items’, Chapt 10, in B. Hubeau & A.Terlouw, Legal Aid in the Low Countries, Intersentia, 2014, 161-180.

– Van der Mussele E., ‘Grondwet 7-2-1831, de Belgen en hun rechten W.10-10- 1976 gerechtelijk Wetboek’ – Juridische bijstand’,(p.606 ev, 615 ev) en ‘Jeugdhulp – bijzondere jeugdbijstand’ (p.584-585). in  Kids Codex, Boek I, ‘Minderjarigen en het procesrecht – juridische eerste en tweede lijnsbijstand’, Larcier Wet en duiding, 2014.

– Van der Mussele E., ‘Grondwet 7-2-1830, de Belgen en hun rechten W.10-10- 1976 Gerechtelijk Wetboek’, in KIDS CODEX, Boek I, ‘Minderjarigen en het procesrecht – juridische eerste en tweede lijnsbijstand’, Larcier Wet en duiding; 2009.

– Van der Mussele E., ‘Grondwet 7-2-183, de Belgen en hun rechten W.10-10- 1976 gerechtelijk Wetboek’, in KIDS CODEX, Boek I, ‘Minderjarigen en het procesrecht – juridische eerste en tweede lijnsbijstand’, Larcier Wet en duiding; 2008

– Van der Mussele E. “Legal Aid in Belgium – Lawyers for Minors’ (157-164), in International legal Aid Group – ILAG (ed.), ‘Legal Aid: ea new beginning’ 2007 (674p).

– Van der Mussele E. “Eerstelijnsbijstand voor minderjarigen”,studiedag OVB-Commissie CJB “ronde tafel: 1O jaar eerstelijnsbijstand”, 17 december 2007, Leuven.

– Van der Mussele E., “Minderjarigen en gratis juridische bijstand in het licht van het wetsontwerp tot instelling van advocaten voor minderjarigen”, T.J.P., 3e jaargang, nr. 1, 28 (eigen uitgave van de Jerugdpermanentie Balie Antwerpen)

Jeugdrecht en kinderrechten

– Van der Mussele E., ‘Advocaat voor minderjarigen. Praktijk en beroepsregels’ in OVB – Handboek voor de advocaat – Bijzondere opleiding Jeugdrecht, Wolters Kluwer, ed. 2022-2023, 153-346.

– Van der Mussele, E. , De advocaat en de voogd ad hoc in de praktijk : wie is wie?, op De Voogd Ad Hoc: een geval apart?, Studiedag, 1 december 2017, Antwerpen.

– Van der Mussele, E., Jeugdadvocatuur, Handboek voor de advocaat-stagiair, Jeugdrecht, deel 6 OVB, 2017-2018, 179-248.

– Van der Mussele E. (ed.),  Jeugdadvocaat in Vlaanderen, België en Europa, verslagboek van de studiedag 29 april 2016, 30 Jaar Jeugdadvocaat in Vlaanderen – België – Europa, met focus op de nationale en internationale jeugd- en kinderrechten, Larcier, TJK, 2017.

– Van der Mussele, E.,  Jeugdadvocaten en herstelbemiddeling, Tijdschrift voor Herstelrecht, 2016 (16)2, p. 32- 45.

– Van der Mussele, E. (ed.), Jeugdadvocaat in Vlaanderen, België en Europa, Verslagboek studiedag van de Unie van Jeugdadvocaten, 29 april 2016, Larcier, 129p.

– Van der Mussele, E.,  De familierechtbank en de jeugdrechtbank. Een hervorming, maar ook ‘kind vriendelijk”?, in  e- zine TJKTijdschrift  voor Jeugd- en Kinderrechten mei 2015.

– Van der Mussele, E., Legal framework, children’s rights, multidisciplinary training, in Balogh, K. & Salaets H. (Ed.), Children and Justice: Overcoming Language Barriers, Co-Minor I – EU project, 2015, p.25-45, p.313-326.

– Van der Mussele, E.,  ‘Advocaat voor minderjarigen: en wat vandaag?’, in De Vlaamse Conferentie van de Balie te Antwerpen, ‘Het gezin 2.0 – huwelijk, nieuwe samenlevingsvormen en hun juridische implicaties’ Intersentia, 2014, 211-255.

– Van der Mussele E. &  Decock G., ‘De familierechtbank: vooral veel gemiste kansen’, in TJK, Jeugd en Kinderrechten, 2014/3, p231.

– Van der Mussele E., ‘Réalisation d’une Permanence Jeunesse par le barreau, et participation des enfants mineurs en justice’, Barreau de Matadi, 10 juli 2014.

– Van der Mussele, E., ‘Effectieve Salduz-tussenkomsten van advocaten, en de inzet van gerechtstolken voor anderstalige minderjarigen’, in ‘Een leidraad voor het politioneel verhoor van minderjarigen in het kader van de Salduz-wet’, verslagboek studienamiddag TJK, Antwerpen, 28 maart 2014, Larcier, p 51-74.

– Van der Mussele, E., ‘Advocaat voor minderjarigen, praktijk en beroepsregels’ (p607-796), OVB (ed.), ‘Bijzondere opleiding Jeugdrecht 2013-2014’, Kluwer, 2013.

– Van der Mussele, E., ‘Jeugdadvocatuur’, OVB (ed.), ‘Handboek voor de advocaat-stagiair 2013-2014’ deel ’Jeugdrecht’, Kluwer, 2013.

– Van der Mussele, E., ‘Jeugdadvocatuur’, OVB (ed.), ‘Handboek voor de advocaat-stagiair 2012-2013’ deel ’Jeugdrecht, Kluwer, 2012.

– Van der Mussele, E., ‘Jeugdadvocatuur’ (p113-270), OVB (ed.), ‘Handboek voor de advocaat-stagiair 2011-2012’ deel ’Jeugdrecht, Kluwer, 2011 (276p).

– Van der Mussele, E., ‘Bijstand, spreekrecht en rechtsingang voor minderjarigen’, in W.Vandenhole (ed.), ‘Kinderrechten in België’ (95-111’), Unicef –leerstoel kinderrechten, University Antwerp, Intersentia, 2008 (258p)

– Van der Mussele E., Verblijfsregeling: initiatiefrecht en positie van de minderjarige kinderen: kinderen niet toegelaten’ (p.125-144), in CBR (ed.) ‘Verblijfsregeling’ Intersentia 2008 (209p.).

– Van der Mussele E., ‘Advocaten voor minderjarigen met psychische problemen” (p99-108), in CBR (ed.) ‘Jongeren, psychiatrie en recht’, Intersentia 2007 (130p).

– Van der Mussele E., “De gewijzigde positie van de advocaat; van sierstuk tot raadsman voor minderjarigen” (p273-290) in Johan Put en Marjan Rom (ed.) ‘Het nieuwe Jeugdrecht’, Larcier 2007 (345p)

– Van der Mussele E., “Bijstand, spreekrecht en rechtsingang voor minderjarigen”; in verslagboek UNICEF leerstoel UA, 7 november 2007 in de reeks – Recht op recht voor minderjarigen.

– Van der Mussele E., “Advocaten voor minderjarigen, stand van zaken” (p1-36) in CBR (ed.) ‘De procesbekwaamheid van minderjarigen’; Intersentia 2006 (341p).

Milieurecht

– Van der Mussele E. en Mallien P., Nieuwe verjaringstermijnen burgerlijke aansprakelijkheid, Ecotips, 2004, nr.1, p. 24-25. (tevens lezing in het kader Forum Milieuadvocaten)

– Van der Mussele E., Mogelijkheden tot schadevergoeding voor de Belgische rechtbanken wegens een buitenlands kernongeluk, congres AIJA, sept. 1988 

– Van der Mussele E., Nuclear Energy Agency – Oeso, congres AIJA, sept 1988.

Media – auteursrecht

– Van der Mussele, E., Fotografie: auteursrecht, recht op afbeelding in het bijzonder voor amateurfotografen, Fotoclub Acina, Mortsel, 20 september 2017.

– Van der Mussele E., Het recht op afbeelding, in X (ed.), Mediarecht, Mechelen, Kluwer, 1998, p. 129 – 138.

Lezingen in binnen- en buitenland, o.a.

– Van der Mussele, E.,  Hoe vind ik de jeugdadvocaat van mijn  pleegkind?,  Vereniging Pleegouders Regio Antwerpen, lezing Antwerpen, 1 december 2022.

– Van der Mussele, E.,  Jeugdadvocaten, ontstaan en werking in Vlaanderen, Workshop EU-project ‘CLEAR RIGHTS’, lezing voor Hongaarse en Roemeense jeugdadvocaten, Brussel, 27 november 2022.

– Van der Mussele, E.,  Jeugdadvocaten en hulpverleners,  studiedag SAM, Jeugdadvocaten en (Integrale Jeugdzorg) in de jeugdhulp, Leuven, 29 september 2022.

– Van der Mussele, E.,  “Legal assistance for children in Europe: what have we achieved?”?, Defence Children International, deelnemer op uitnodiging workshop over Legal Aid, DCI, Budapest, 21-22 april 2022.

– Van der Mussele, E.,  EU-project LACHILD-DCI, deelnemer op uitnodiging aan de workshop ‘matching youth lawyer and minor’, Brussel – 17 december 2021

– Van der Mussele, E.,  Jeugdadvocaat en vrijwillige jeugdhulp, studiedag SAM Leuven, VAC, 9 november 2021.

Van der Mussele, E., “Legal Aid for Children in Criminal Proceedings: child-friendly legal aid in focus””, EU Project CLEAR RIGHTS, DEI, Child Protection Hub for South East Europe.  – Online conference (Covid), 11 Feb 2021.

Van der Mussele, E., deelname en lezing aan de Final Conference van het EU-project CHILL’s o.l.v. KU Leuven, 19 en 20 oktober 2020, online Boedapest (covid).

Van der Mussele, E.,  Jongeren in de administratieve procedures in de jeugdhulp, bijstand door jeugdadvocaten, Leiden alle wegen naar Rome,  lezing KOCA – Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen, 7 december 2017.

Van der Mussele, E., Jongeren in de administratieve procedures in de jeugdhulp, bijstand door jeugdadvocatenLeiden alle wegen naar Rome, lezing CAW Antwerpen, Dienst Slachtofferhulp, 18 september 2017.

Van der Mussele E., Minderjarigen in Integrale jeugdhulp en het burgerlijk en administratief recht: zelfstandige toegang, gratis juridische bijstand, rechtsbijstand, Lezing op de studiedag UJA, over het Decreet Integrale Jeugdhulp op 3-12-2015 te Gent.

Van der Mussele, E.,   Legal Aid for Children, youth lawyers in Flanders , Universteit Antwerpen, Legal Aid Center, delegatie ministerie van Justitie Volksrepubliek China, 2016.

Van der Mussele E., “Advocaten voor minderjarigen, stand van zaken” (p1-36) in CBR (ed.) ‘De procesbekwaamheid van minderjarigen’; Intersentia 2006 (341p).

2. Publicaties Yolanda Vanden Bosch

YvdB

Juridisch tolken en vertalen – wapengelijkheid & fair trial

Vanden Bosch Y.,  in An De Moor, Bert Keirsbilck & Raf Van Ransbeeck (eds.), Begrijpelijke rechtstaal, Colloquium KU Leuven, Campus Brussel, vrijdag 20 mei 2016, Hoe communiceert een jurist duidelijk en doelgericht? Uniek verslag vol tips voor een begrijpelijke rechtstaal, KU Leuven, Vlaamse Juristenvereniging  VJV, Taalunie, Die Keure, 2017.

Vanden Bosch, Y., Het recht op vertolking en vertaling in strafzaken & de omzetting van de EU-richtlijnen, Add. in Tijdschrift voor Strafrecht, 2017, Afl. 3, p. 163-164.

Vanden Bosch, Y., Tolken en vertalen in strafzaken: nog werk voor de boeg, Legal world, Wolters Kluwer, 2017, 13 juli..

Vanden Bosch, Y., Het recht op vertolking en vertaling in strafzaken & de omzetting van de EU-richtlijnen, in Tijdschrift voor Strafrecht, 2017-06, Volume: 2017, Issue: 2, p. 79-107.

Vanden Bosch, Y. en van der Vlis, E., Legal Underpinnings for Legal Interpreters & Translators (LIT) in Civil Proceedings and Mediation (ADR), in B. Townsley (ed.), Understanding Justice – an enquiry into interpreting in civil justice and mediation, Middlesex University, London, 2016, p. 3-49.

Vanden Bosch, Y., Country Report – Belgium, in B. Townsley (ed.), Understanding Justice – an enquiry into interpreting in civil justice and mediation, Middlesex University, London, 2016, p. 115-126.

Vanden Bosch, Y., Kwaliteitsvol tolken,  garantie voor een eerlijk proces. Aandachtspunten voor de magistratuur en het griffiepersoneel, Magistratuur, 2014, oktober.

Vanden Bosch, Y., ‘Equal Access to Justice  through the right to interpretation & translation and legal aid’, in B. Hubeau &  A. Terlouw, “Legal Aid in the Low Countries”, Intersentia,  2014, 181- 208.

Balogh, K., Braun, S., Vanden Bosch, Y., van der Vlis, E., Collaborating to advance the viability of videoconference-based interpreting,TRIG, Brussel, 11 december 2014, conference proceeding.

Vanden Bosch, Y., ‘Kwaliteitsvol tolken en vertalen, garantie voor een eerlijk proces’, in OVB, ADREM, 2014/3, 28-29.

Corsellis, A.  & Vanden Bosch, Y., in Giambruno  C. (ed.), ‘Testing knowledge in the legal context’ ‘Assessing Legal Interpreter Quality Through Testing and certification: The Qualitas Project’, Universidad de Alicante, 2014, 69-76.

Vanden Bosch,  Y., “From Nuremberg to the EU-directive: Access to Justice and Fair Trial through highly qualified interpreters and translators”, in Liber Amicorum Marc Bossuyt, president Constitutional Court Belgium, 2013, 787-802.

Braun, S.,  Taylor, J.  Miler-Cassino, J.,  Rybinska, Z., Balogh, K., Hertog, E., Vanden Bosch, Y., Rombouts, D., ‘Training in video-mediated interpreting in criminal proceedings: modules for interpreting students, legal interpreters and legal practitioners’ in the electronic volume related to the AVIDICUS Project, Sabine Braun (ed.)Videoconference and Remote Interpreting in Criminal Proceedings, Intersentia, 2012, p.233- 288; http://www.videoconference-interpreting.net/BraunTaylor2011.html.

Vanden Bosch, Y., ‘’Taalbarrières voor anderstaligen: gelijke toegang tot het recht en de rechter door een effectieve en kwalitatieve inzet van gerechtsvertalers en tolken, in  Vlaams Pleitgenootschap Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel & Conference du Jeune Barreau de Bruxelles (ed.) , “De taal van het proces. 75 jaar Taalwet Gerechtszaken” ter gelegenheid van 75 jaar Taalwet Gerechtszaken, Brussel, Intersentia, 2011, p 65 – 113.

Corsellis A., Clemen A. & Vanden Bosch Y., ‘Training for Members of the Legal Services Working through Legal Interpreters and Translators’, Chapter 9 (280-316),  Townsley B. (ed.), ‘Building Mutual trust, a Framework Project for Implementing EU Common Standards in Legal Interpreting and Translation’, JLS/2007/JLS/219, Middlesex University, 2011 (336p).

Vanden Bosch Y. – Contribution on the legal aspects and background on the project ‘Status Quaestionis: Questionnaire on the Provision of legal Interpreting and Translation in the EU”, Hertog E. en  Van Gucht J. (eds.), Intersentia, 2008.

Vanden Bosch Y., Equal Access to Justice across Language and Culture, in X, Additional papers in Legal Aid: a new beginning?, The International Legal Aid Group (ILAG) congres UA 6-7 june 2007,1-13.

Vanden Bosch Y. (ed.) – Recht en taal: rechtszekerheid voor de anderstalige rechtzoekende.- Antwerpen: Intersentia, 2006.- 169 p.

Vanden Bosch Y.,  Recht op ‘tegenspraak’: een grondrecht.- in Vanden Bosch Y. [edit.],  Recht en taal: rechtszekerheid voor de anderstalige rechtzoekende , Antwerpen, Intersentia, 2006, p.3-15.

Vanden Bosch Y.. Selectie van bronnen van Belgische en internationale regelgeving rond gerechtstolken/-vertalers.- in Vanden Bosch Y. [edit.], Recht en taal: rechtszekerheid voor de anderstalige rechtzoekende, Antwerpen, Intersentia, 2006, p. 73-169.

Vanden Bosch Y.  Accuracy of the interpretation and translation: integrity and ethics, monitoring of recordings of proceedings and professional code of ethic.- In: Aequilibrium: instruments for lifting language barriers in intercultural legal proceedings / Keijze-Lambooy Heleen [edit.], e.a., Utrecht, ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen, 2005, p. 99-107.- EU Project JAI/2003/AGIS/048.

Hertog E. & Vanden Bosch Y.,  L’interprète et le traducteur judiciaires en Belgique.- In: Traduire, 5-2004, p. 33-57.

Vanden Bosch Y., Adequate legislation to ‘Equal access to justice across language and culture’.- In E. Hertog (ed.)Aequilitas: equal access to justice across language and culture in the EU’, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 2003, p. 73.- Grotius project, 2001/GRP/015.

Vanden Bosch Y., The court interpreting pilot project of the Antwerp Courts: a status questionis.- In Valero Gaacés Carmen (ed.) ‘Community interpreting and translating: new needs for new realities / e.a., Alcala, Universidad de Alcala, 2002.

Corsellis, A., Hertog, E.,  Martinsen, B., Ostarhild, E., Vanden Bosch Y., “European Equivalencies in Legal Interpreting and Translation”, in “The Critical Link 3 – Interpreters in the Community” – Selected papers from the Third International Conference on Interpreting in Legal, Health and Social Service Settings, Montréal, Quebec, Canada, 22-26 May 2001,293-305.

Vanden Bosch Y.,  Hertog, E.,‘Access to justice across language and culture in the EU’, in E. Hertog (ed) ‘ Access to justice across langue and culture: recommendations aimed at establishing in member States of the European Union, equivalencies for legal interpreters and translators’,  Antwerpen, Lessius Hogeschool, 2001, p. 11-39.

Vanden Bosch Y..- Advocaten naast de burger en voor de burger op de stormwering.- In: Leerstoel A. Van Melkebeke, Antwerpen, 17(2001), p. 25-43.

Hertog E., Vanden Bosch Y.,  De gerechtstolk en vertaler in België: een status quaestionis.- In: Tijdschrift van de Federatie van Vlaamse Gevangenisdirecteurs, 6:4(2001), p. 24-41.

Vanden Bosch Y.,  Gerechtstolken, -vertalen, realisatie van een recht van elke mens: de maatschappij als uitdager: neemt Lessius de handschoen op?.- In Van Huffel B. (ed.)  Mélanges. Vertalers en verwanten, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 2001, p. 109-123.

Hertog E. & Vanden Bosch Y.,  De gerechtstolk en vertaler in België: een status questionis.- In: Linguistica Antverpiensia, 2000, p. 89-110.

Vanden Bosch Y., ‘Vertalers, tolken  en hun opdrachtgevers:wat is hun contractuele situatie?’, in De taalkundige/ Le linguiste, 1999-2, p.24-42.

Hertog, E., Martinsen B., & Vanden Bosch Y., ‘EstablishingEU Equivalencies in the Standards of Training, Assesment and Practice of legal Interpreters’ A Survey of Three Projects: EU and national Legal requirements concerning legal Interpreters and Translators’, in Gerechtsdolmetscher, 1999/1.

Vanden Bosch Y.,.- Gerechtstolken/-vertalers, medewerkers van het gerecht: opleiding en organisatie van het beroep.- In: Justitie in beweging / Koning Boudewijnstichting. Projectoproep, Brussel, 1998,  145 p.

Vanden Bosch Y.,  Pleidooi voor een gespecialiseerde opleiding gerechtstolk/-vertaler.- In: De weg waaraan gewerkt wordt, Antwerpen, Katholieke Vlaamse Hogeschool, 1998,p 193-196.

Vanden Bosch Y., Hertog E..- Access to justice across language and culture in the EU.- In: Hertog E. (ed.) Access to justice across language and culture: recommendations aimed at establishing, in member states of the European Union, equivalencies for legal interpreters and translators, 1998, p. 193-196.

Vanden Bosch Y.,  Gerechtstolken in België.- In: Colloquium gerechtstolken: theorie, praktijk en opleiding / Lotriet Annelie [ed.],Acta Varia,  Bloemfontein, UOVS, 1997, p. 14-41.

Rechten van de mens – internationaal recht

Vanden Bosch, Y. , Op weg naar een kindvriendelijke justitie: recht op bijstand van een jeugdadvocaat Raad van Europa en EU, in E. Van der Mussele (ed.), Jeugdadvocaat in Vlaanderen, België en Europa Jeugd- en kinderrechten: 30 jaar jeugdadvocaten in Vlaanderen, België, Europa, TJK – Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten, 2017, Larcier, 37-55.

Bossuyt, M., Vanden Bosch Y., Judges and Judgements: 25 Years Judicial Activity of the Court of Strasbourg, B.T.I.R., 1984-85, 695-712.

Vanden Bosch Y., Kroniek van de Belgische rechtspraak (1981-1983) met betrekking tot de Europese Conventie van de rechten van de mens, RW. 1984-85, deel 1: 433-462.

Vanden Bosch Y., ‘Kroniek van de Belgische rechtspraak (1981-1983) met betrekking tot de Europese Conventie van de rechten van de mens’, RW, 1984-85, deel 2: 497-528

Vanden Bosch, Y., Noot ‘Artikel 6 EVRM- redelijke termijn’ onder vonnis rechtbank van eerste aanleg, Antwerpen, 2 mei 1985, RW,1985.

Vanden Bosch Y., ‘De rechters van het Hof van Straatsburg’, RW, 1982-83, 193-222.

Vanden Bosch, Y., ‘Verslag over studiebijeenkomst over de directe werking in het Belgisch Recht van internationale verdragen’, RW, 25 april 1981, 2285-2291.

Administratief recht

Vanden Bosch Y., Annulatieberoep na vordering bij onbevoegd rechtscollege,  noot bij RvS, 26 september 1984, RW, 1984-1985, 1589.

Vanden Bosch Y., ‘Le Compte, Van Leuven, De Meyere t. Belgische Staat. Toepassing art. 50 E.V.R.M’, RW, 1982-83, 2362-2365.

Vanden Bosch Y., ‘De dokterszaak van 23 juni 1981 van het Europees Hof van de Rechten van de Mens’, RW, 1981-82, 1238-1244.

 Zeerecht, binnenscheepvaartrecht, milieurecht

 • Vanden Bosch, Y., ‘België en de territoriale zee’, Het Visserijblad, vakblad Belgische Zeevisserij en groepering visnijverheid, 18 december 1987, nr 48, 29-35.
 • Vanden Bosch, Y., ‘Verontreiniging door booreilanden’, Het Visserijblad, vakblad Belgische Zeevisserij en groepering visnijverheid, 18 december 1986, .
 • Vanden Bosch, Y., ‘België en het internationaal visserijrecht’, Het Visserijblad, vakblad Belgische Zeevisserij en groepering visnijverheid, 20 december 1985, 31-35.
 • Vanden Bosch, Y., ‘De Mont-Louis en het transport van gevaarlijke goederen: een terreinverkenning’, Het Visserijblad, vakblad Belgische Zeevisserij en groepering visnijverheid, 21 december 1984,77-80.
 • Vanden Bosch, Y., ‘De Conventie van de Verenigde Naties over het zeerecht’, Het Visserijblad, vakblad Belgische Zeevisserij en groepering visnijverheid, 23 december 1983,27-35.
 • Vanden Bosch, Y., ‘L’Amoco Cadiz et le droit – lezing gehouden door Mr J. Villeneau ter gelegenheid van de plechtige openingszitting van de Marine Academie’, in Europees .Vervoerrecht, 1982, 247-251, en Nautilus, maandblad van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollge, mei, 1982, 105-109.
 • Vanden Bosch, Y., ‘De politie op volle zee’, Sirene, Revue Trimestrielle, 1983, nr. 131, p.8-11.
 • Vanden Bosch, Y., ‘De politie op volle zee’, Het Visserijblad, vakblad Belgische Zeevisserij en groepering visnijverheid, 49eJg., 28 december 1982, 49-53.
 • Vanden Bosch, Y., ‘De nationale visserijzone – Belgische Wet 10 oktober 1976, gevolg gevend aan de Resolutie van de Raad van Ministers van de EEG, in Het Visserijblad, vakblad Belgische Zeevisserij en groepering visnijverheid, 14 september 1979,1-3.
 • Vanden Bosch, Y., ‘Perikelen, gevaren en onheilen van de zee’, in Het Visserijblad, vakblad Belgische Zeevisserij en groepering visnijverheid, 29 december 1978, 70-71.
 • Vanden Bosch, Y.,  ‘Zeevervuiling vanaf het land – Verdrag van Parijs 4 juni 1974’, in Beleid, kwartaalblad Vlaams  Economisch Verbond, dec. 1976, nr. 4, 15-16.
 • Vanden Bosch, Y. , ‘Verontreiniging van de zee’, in Sirene, driemaandelijks maritiem tijdschrift, sept-okt, 1976,8-12.
 • Vanden Bosch, Y., ‘Juridische gevolgen van de binnenscheepvaartstaking in 1975’, Transport Echo, 16 oktober 1976, 677-680.

Vlaamse Juristenvereniging

 • Vanden Bosch, Y. en Vrancken, L., ‘De rechtspracticus of paralegal, een nieuw type van juridisch medewerker’, in Rechtskundig Weekblad, 2010-2011, 1706.
 • Vanden Bosch Y., Vele sancties maken nog geen recht.- In: De Juristenkrant, 4:49(2002), p. 10.
 • Vanden Bosch Y..- Jeugdrecht: een politiek probleem?.- In: De Juristenkrant, 4:47(2002), p. 8.
 • Vanden Bosch Y., Algemeen verslag: 38e rechtscongres gehouden door de Vlaamse Juristenvereniging te Gent.- In: Rechtskundig Weekblad, 25/04/1998, p. 1493.
 • Vanden Bosch Y., De permanentie van de balie bij de jeugdrechtbank te Antwerpen, Vlaams Jurist , 1990, afl. 2, 2-5.
 • Diverse lezingen in binnen- en buitenland, o.a
 • 2018/12/08 – KU Leuven, Campus Antwerpen, Back to the future: een taelman in de wereld van vertalers en tolken.
 • 2017/09/26, Regelgeving en zelfregulering in Europa over tolken en vertalen in burgerlijke gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillen, Recht & taal – Internationaal Juristencongres VJV-NJV, Vlaamse Juristenvereniging – Nederlandse Juristenvereniging, Antwerpen.
 • 2016/05/20, Brussel, KU Leuven – Vlaamse Juristenvereniging, Juridische communicatie naar anderstaligen, Begrijpelijke rechtstaal, Colloquium KU Leuven, Campus Brussel.
 • 2016/04/29 – Op weg naar een kindvriendelijke justitie, Recht op bijstand van een jeugdadvocaat, Raad van Europa & EU, congres, 30 Jaar Jeugdadvocaat in Vlaanderen – België – Europa, Unie van jeugdadvocaten Universiteit Antwerpen, Chair in Children’s Rights.
 •  2016, Equal access to Justice throught the Right to Interpretation and Translation & Legal Aid, Universiteit Antwerpen, delegatie ministerie van Justitie China.
 • 2014/03/12 – Antwerpen – Eerlijk proces en het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures: de weg van Nürnberg tot de EU-Richtlijn 2010/64/EU, Karel de Grote Hogeschool, rechtspraktijk, Paralegal Event.
 • 2012/09/18 – Brussel: ‘Tolken & de EU-richtlijn betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures’ in colloquium “Evaluatie van de Salduz-wet en vooruitblik naar de toekomst” , Politeia
 • 2012/04/27- Antwerpen: ‘Fair Trial & Equality of arms through efficient working with highly trained sworn interpreters and translators in the pre-trial stage – a lawyer’s point of view’, IMPLI Project.
 • 2012/03/28: Video mediated Conferentie vanuit juridisch oogpunt – Training Videotolken – Legal actors, Hof van Beroep Antwerpen – Rechtbank eerste aanleg Hasselt.
 • 2012/03/28: Video mediated Conferentie vanuit juridisch oogpunt – Training Videotolken voor tolken – Hof van Beroep Antwerpen – Lessius.
 •  2012/07/06 “Werken met gerechtstolken en vertalers in de onderzoeksfase, Juridische en praktijktips vanuit het standpunt van de (jeugd)advocaat” – Orde van Advocaten Antwerpen, Permanente vorming Jeugdadvocaten.
 • 2011/08/26: ‘De gelijke toegang tot het recht en de rechter door een effectieve en kwalitatieve inzet van gerechtstolken/-vertalers’, cursus Orde van Advocaten Antwerpen.
 • 2010/05/21: ‘De Taalwet Gerechtszaken en de internationale rechtsorde – publiek luik ‘op ‘De taal van het Proces/la langue du Proces’, colloquium ter gelegenheid van 75 jaar Taalwet Gerechtszaken ( Vlaams Pleitgenootschap (VPG) & La Conférence du Jeune Barreau (CJBB) – Bar of Brussels).
 • 2004/10/08: Colloquium ‘Recht & taal’, (Vlaamse Juristenvereniging en Lessius).
 • 2004/10/04:’Recht op ‘tegenspraak’, een grondrecht”, colloquium ‘Recht en Taal’, Antwerpen.
 • 1999- 2001, lezingen voor de Belgische Kamer voor Vertalers en Tolken – BKVTF, in Antwerpen,Brussel en Gent.
 • 1998/11/19: ‘Tolken – Gerechtstolken in België: wetgeving en rechtspraak’, on colloquium G- gerechtstolken: theorie, praktijk en opleiding . Colloquium legal interpreting: theory, practice and training, Antwerpen.
 • buitenland, o.m.
 • 2017/11/22 – Vilnius, Right to legal aid in the international and EU law, Quality and training, the way to effective legal aid & respect of fair trial, op het Internationaal congres Enhancing the quality of legal aid, the standards for different countries, organized in the framework of EU_project Enhancing the quality of legal aid, the standards for different countries, Vilnius, 22-23 november 2017.
 • 2016/03 /10 – London – Understanding Justice – Legal Underpinnings for LIT in Civil Proceedings & Mediation, London.
  Paneldiscussie en workshops in België en in het buitenland, in verschillende EU-Projecten (zie supra)
 • 2013/04/22 Avidicus 2 – Internationaal symposium “Multilingual Videoconferencing in Legal Proceedings, Antwerp, Panel discussion: future directions in multilingual legal videoconferencing.
 • 2012/02/14: ‘Video Mediated Conferentie vanuit de gerechtelijke sector’, Court Den Hague – Pilot workshop training for court interpreters.
 • 2011/02/19: ‘Training in video-mediated interpreting in criminal proceedings: modules for legal practitioners’, Londen, AVIDICUS I-Project, Assessment of Video-Mediated Interpreting in the Criminal Justice Service.
 • 2008, “Legal Experts vs. Court Interpreters/Legal Translators, A Comparison’, Tampere, Finland, FIT-Congres.
 • 2008, “Status Quaestionis Questionnaire on the Provision of Legal Interpreting and Translation in the EU -AGIS project JLS/2006/AGIS/052, Tampere, Finland, FIT-Congres.
 • 2004, Member in Paneldebat on the Agis-project, in Stockholm, Critical Link 4 Congres.
 • 2004, respondent in Session 3: Accuracy of the translation and interpretation Keynote speaker: Mrs Adèle van der Plas (NL) lawyer, Agis I (JAI/2003/AGIS/048): Instruments for Lifting Language Barriers in Intercultural Legal Proceedings: Aequilibrium, Den Hague.
 • 2001, May: Member in Paneldebat on the EU-Grotiusproject, Establishing Equivalencies of Standards for Legal Interpreters, specific about the explanation on the legal aspects, Montréal, Canada, Critical Link 3, International Conference, Interpreting in the Community: the Complexity of the profession.(2011/05/22-26.
 • 1998 Graz – Court interpreting in Belgium, the First European Congress on Court Interpreting and legal Translation‘, language is a Human Rights’.