Yolanda Vanden Bosch

YvdB

 

 

 

 

Yolanda Vanden Bosch is licentiaat in de rechten van de Universiteit Antwerpen (UIA 1976) en behaalde hetzelfde jaar ook het certificaat in het zee- en binnenscheepvaartrecht aan de UFSIA.

Haar studie over de Binnenscheepvaart 1975 – Juridisch beschouwingen aangaande haar gevolgen’ werd  bekroond met de prijs van het Belgisch Studiecentrum voor Binnenscheepvaart.

Van 1976 tot 1979 was zij werkzaam als bedrijfsjurist bij de CMB/AMI – Compagnie Maritime Belge / Agence Maritime International.

In 1979 werd Yolanda assistente volkenrecht en volkenrechtelijke instellingen aan de UIA (Universiteit Antwerpen). Specifieke aandacht met publicaties ging naar de rechten van de mens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Yolanda is advocaat-zaakvoerder bij het advocatenkantoor Van der Mussele – Vanden Bosch sinds 1986.

Vanaf 1986 is zij ook deeltijds verbonden aan de KU Leuven/ Campus Antwerpen (voorheen Lessius Hogeschool  Toepaste Taalkunde en Handelswetenschappen). Zij doceerde er inleiding tot het recht, volkenrecht, burgerlijk, straf- en handelsrecht.  Nu  doceert zij  in de Faculteit Letteren (inleiding tot het recht, juridisch vertalen en tolken,  en gerechtsjournalistiek), en in een bijzondere avondopleiding gerechtsvertalen en –tolken inleiding tot het recht, juridische methodologie & internetbronnen en deontologie (in 2000 was zij de co-initiatiefnemer). Zij publiceerde talrijke juridische bijdragen, o.m. in 1998 de eerste studie rond de Belgische wetgeving en gerechtstolken/-vertalen, genomineerd door de Koning Boudewijnstichting. Zij geeft geregeld lezingen en is actief in diverse EU-projecten rond gerechtsvertalen/-tolken.

Sinds 2009 doceert zij ook het practicum ‘Burger en bestuur’ in de opleiding Rechtspraktijk aan de Karel de Grote –Hogeschool te Antwerpen.

Zij is secretaris-generaal van de Vlaamse Juristenvereniging, en bestuurslid van de VVN.