1. Ondernemingsinformatie

Ondernemingsinformatie

Mr Eric Van der Mussele

en

Mr Yolanda Vanden Bosch

oefenen het beroep van advocaat uit als vennoot van de BVBA

Advocatenkantoor Van der Mussele & Vanden Bosch, een groepering in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 2000 Antwerpen, Stoopstraat 1 bus 10.

Het ondernemingsnummer van het kantoor is KBO 0445.892.865.

Per e-mail kan u het advocatenkantoor bereiken via law.vdm.vdb@online.be.