Yolanda Vanden Bosch

 YvdB

 

Juridisch tolken en vertalen – wapengelijkheid & fair trial

Vanden Bosch Y.,  in An De Moor, Bert Keirsbilck & Raf Van Ransbeeck (eds.), Begrijpelijke rechtstaal, Colloquium KU Leuven, Campus Brussel, vrijdag 20 mei 2016, Hoe communiceert een jurist duidelijk en doelgericht? Uniek verslag vol tips voor een begrijpelijke rechtstaal, KU Leuven, Vlaamse Juristenvereniging  VJV,Taalunie, Die Keure, 2017.

Vanden Bosch, Y., Het recht op vertolking en vertaling in strafzaken & de omzetting van de EU-richtlijnen, Add. in Tijdschrift voor Strafrecht, 2017, Afl. 3, p. 163-164.

Vanden Bosch, Y., Tolken en vertalen in strafzaken: nog werk voor de boeg, Legal world, Wolters Kluwer, 2017, 13 juli..

Vanden Bosch, Y., Het recht op vertolking en vertaling in strafzaken & de omzetting van de EU-richtlijnen, in Tijdschrift voor Strafrecht, 2017-06, Volume: 2017, Issue: 2, p. 79-107.

Vanden Bosch, Y. en van der Vlis, E., Legal Underpinnings for Legal Interpreters & Translators (LIT) in Civil Proceedings and Mediation (ADR), in B. Townsley (ed.), Understanding Justice – an enquiry into interpreting in civil justice and mediation, Middlesex University, London, 2016, p. 3-49.

Vanden Bosch, Y., Country Report – Belgium, in B. Townsley (ed.), Understanding Justice – an enquiry into interpreting in civil justice and mediation, Middlesex University, London, 2016, p. 115-126.

Vanden Bosch, Y., Kwaliteitsvol tolken,  garantie voor een eerlijk proces. Aandachtspunten voor de magistratuur en het griffiepersoneel, Magistratuur, 2014, oktober.

Vanden Bosch, Y., ‘Equal Access to Justice  through the right to interpretation & translation and legal aid’, in B. Hubeau &  A. Terlouw, “Legal Aid in the Low Countries”, Intersentia,  2014, 181- 208.

Balogh, K., Braun, S., Vanden Bosch, Y., van der Vlis, E., Collaborating to advance the viability of videoconference-based interpreting,TRIG, Brussel, 11 december 2014, conference proceeding.

Vanden Bosch, Y., ‘Kwaliteitsvol tolken en vertalen, garantie voor een eerlijk proces’, in OVB, ADREM, 2014/3, 28-29.

Corsellis, A.  & Vanden Bosch, Y., in Giambruno  C. (ed.), ‘Testing knowledge in the legal context’ ‘Assessing Legal Interpreter Quality Through Testing and certification: The Qualitas Project’, Universidad de Alicante, 2014, 69-76.

Vanden Bosch,  Y., “From Nuremberg to the EU-directive: Access to Justice and Fair Trial through highly qualified interpreters and translators”, in Liber Amicorum Marc Bossuyt, president Constitutional Court Belgium, 2013, 787-802.

Braun, S.,  Taylor, J.  Miler-Cassino, J.,  Rybinska, Z., Balogh, K., Hertog, E., Vanden Bosch, Y., Rombouts, D., ‘Training in video-mediated interpreting in criminal proceedings: modules for interpreting students, legal interpreters and legal practitioners’ in the electronic volume related to the AVIDICUS Project, Sabine Braun (ed.)Videoconference and Remote Interpreting in Criminal Proceedings, Intersentia, 2012, p.233- 288; http://www.videoconference-interpreting.net/BraunTaylor2011.html.

Vanden Bosch, Y., ‘’Taalbarrières voor anderstaligen: gelijke toegang tot het recht en de rechter door een effectieve en kwalitatieve inzet van gerechtsvertalers en tolken, in  Vlaams Pleitgenootschap Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel & Conference du Jeune Barreau de Bruxelles (ed.) , “De taal van het proces. 75 jaar Taalwet Gerechtszaken” ter gelegenheid van 75 jaar Taalwet Gerechtszaken, Brussel, Intersentia, 2011, p 65 – 113.

Corsellis A., Clemen A. & Vanden Bosch Y., ‘Training for Members of the Legal Services Working through Legal Interpreters and Translators’, Chapter 9 (280-316),  Townsley B. (ed.), ‘Building Mutual trust, a Framework Project for Implementing EU Common Standards in Legal Interpreting and Translation’, JLS/2007/JLS/219, Middlesex University, 2011 (336p)

Vanden Bosch Y. – Contribution on the legal aspects and background on the project ‘Status Quaestionis: Questionnaire on the Provision of legal Interpreting and Translation in the EU”, Hertog E. en  Van Gucht J. (eds.), Intersentia, 2008.

Vanden Bosch Y., Equal Access to Justice across Language and Culture, in X, Additional papers in Legal Aid: a new beginning?, The International Legal Aid Group (ILAG) congres UA 6-7 june 2007,1-13.

Vanden Bosch Y. (ed.) – Recht en taal: rechtszekerheid voor de anderstalige rechtzoekende.- Antwerpen: Intersentia, 2006.- 169 p.

Vanden Bosch Y.,  Recht op ‘tegenspraak': een grondrecht.- in Vanden Bosch Y. [edit.],  Recht en taal: rechtszekerheid voor de anderstalige rechtzoekende , Antwerpen, Intersentia, 2006, p.3-15.

Vanden Bosch Y.. Selectie van bronnen van Belgische en internationale regelgeving rond gerechtstolken/-vertalers.- in Vanden Bosch Y. [edit.], Recht en taal: rechtszekerheid voor de anderstalige rechtzoekende, Antwerpen, Intersentia, 2006, p. 73-169.

Vanden Bosch Y.  Accuracy of the interpretation and translation: integrity and ethics, monitoring of recordings of proceedings and professional code of ethic.- In: Aequilibrium: instruments for lifting language barriers in intercultural legal proceedings / Keijze-Lambooy Heleen [edit.], e.a., Utrecht, ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen, 2005, p. 99-107.- EU Project JAI/2003/AGIS/048.

Hertog E. & Vanden Bosch Y.,  L’interprète et le traducteur judiciaires en Belgique.- In: Traduire, 5-2004, p. 33-57.

Vanden Bosch Y., Adequate legislation to ‘Equal access to justice across language and culture’.- In E. Hertog (ed.)Aequilitas: equal access to justice across language and culture in the EU’, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 2003, p. 73.- Grotius project, 2001/GRP/015.

Vanden Bosch Y., The court interpreting pilot project of the Antwerp Courts: a status questionis.- In Valero Gaacés Carmen (ed.) ‘Community interpreting and translating: new needs for new realities / e.a., Alcala, Universidad de Alcala, 2002.

Corsellis, A., Hertog, E.,  Martinsen, B., Ostarhild, E., Vanden Bosch Y., “European Equivalencies in Legal Interpreting and Translation”, in “The Critical Link 3 – Interpreters in the Community” – Selected papers from the Third International Conference on Interpreting in Legal, Health and Social Service Settings, Montréal, Quebec, Canada, 22-26 May 2001,293-305.

Vanden Bosch Y.,  Hertog, E.,‘Access to justice across language and culture in the EU’, in E. Hertog (ed) ‘ Access to justice across langue and culture: recommendations aimed at establishing in member States of the European Union, equivalencies for legal interpreters and translators’,  Antwerpen, Lessius Hogeschool, 2001, p. 11-39.

Vanden Bosch Y..- Advocaten naast de burger en voor de burger op de stormwering.- In: Leerstoel A. Van Melkebeke, Antwerpen, 17(2001), p. 25-43.

Hertog E., Vanden Bosch Y.,  De gerechtstolk en vertaler in België: een status quaestionis.- In: Tijdschrift van de Federatie van Vlaamse Gevangenisdirecteurs, 6:4(2001), p. 24-41.

Vanden Bosch Y.,  Gerechtstolken, -vertalen, realisatie van een recht van elke mens: de maatschappij als uitdager: neemt Lessius de handschoen op?.- In Van Huffel B. (ed.)  Mélanges. Vertalers en verwanten, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 2001, p. 109-123.

Hertog E. & Vanden Bosch Y.,  De gerechtstolk en vertaler in België: een status questionis.- In: Linguistica Antverpiensia, 2000, p. 89-110.

Vanden Bosch Y., ‘Vertalers, tolken  en hun opdrachtgevers:wat is hun contractuele situatie?’, in De taalkundige/ Le linguiste, 1999-2, p.24-42.

Hertog, E., Martinsen B., & Vanden Bosch Y., ‘EstablishingEU Equivalencies in the Standards of Training, Assesment and Practice of legal Interpreters’ A Survey of Three Projects: EU and national Legal requirements concerning legal Interpreters and Translators’, in Gerechtsdolmetscher, 1999/1.

Vanden Bosch Y.,.- Gerechtstolken/-vertalers, medewerkers van het gerecht: opleiding en organisatie van het beroep.- In: Justitie in beweging / Koning Boudewijnstichting. Projectoproep, Brussel, 1998,  145 p.

Vanden Bosch Y.,  Pleidooi voor een gespecialiseerde opleiding gerechtstolk/-vertaler.- In: De weg waaraan gewerkt wordt, Antwerpen, Katholieke Vlaamse Hogeschool, 1998,p 193-196.

Vanden Bosch Y., Hertog E..- Access to justice across language and culture in the EU.- In: Hertog E. (ed.) Access to justice across language and culture: recommendations aimed at establishing, in member states of the European Union, equivalencies for legal interpreters and translators, 1998, p. 193-196.

Vanden Bosch Y.,  Gerechtstolken in België.- In: Colloquium gerechtstolken: theorie, praktijk en opleiding / Lotriet Annelie [ed.],Acta Varia,  Bloemfontein, UOVS, 1997, p. 14-41.

 

 

 

 

Rechten van de mens – internationaal recht

Vanden Bosch, Y. , Op weg naar een kindvriendelijke justitie: recht op bijstand van een jeugdadvocaat Raad van Europa en EU, in E. Van der Mussele (ed.), Jeugdadvocaat in Vlaanderen, België en Europa Jeugd- en kinderrechten: 30 jaar jeugdadvocaten in Vlaanderen, België, Europa, TJK - Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten, 2017, Larcier, 37-55.

Bossuyt, M., Vanden Bosch Y., Judges and Judgements: 25 Years Judicial Activity of the Court of Strasbourg, B.T.I.R., 1984-85, 695-712.

Vanden Bosch Y., Kroniek van de Belgische rechtspraak (1981-1983) met betrekking tot de Europese Conventie van de rechten van de mens, R.W. 1984-85, deel 1: 433-462.

Vanden Bosch Y., ‘Kroniek van de Belgische rechtspraak (1981-1983) met betrekking tot de Europese Conventie van de rechten van de mens’, RW, 1984-85, deel 2: 497-528

Vanden Bosch, Y., Noot ‘Artikel 6 EVRM- redelijke termijn’ onder vonnis rechtbank van eerste aanleg, Antwerpen, 2 mei 1985, RW,1985.

Vanden Bosch Y., ‘De rechters van het Hof van Straatsburg’, RW, 1982-83, 193-222.

Vanden Bosch, Y., ‘Verslag over studiebijeenkomst over de directe werking in het Belgisch Recht van internationale verdragen’, RW, 25 april 1981, 2285-2291.

 

Administratief recht

Vanden Bosch Y., Annulatieberoep na vordering bij onbevoegd rechtscollege,  noot bij RvS, 26 september 1984, RW, 1984-1985, 1589.

Vanden Bosch Y., ‘Le Compte, Van Leuven, De Meyere t. Belgische Staat. Toepassing art. 50 E.V.R.M’, RW, 1982-83, 2362-2365.

Vanden Bosch Y., ‘De dokterszaak van 23 juni 1981 van het Europees Hof van de Rechten van de Mens’, RW, 1981-82, 1238-1244.

 

Zeerecht, binnenscheepvaartrecht, milieurecht

 • Vanden Bosch, Y., ‘België en de territoriale zee’, Het Visserijblad, vakblad Belgische Zeevisserij en groepering visnijverheid, 18 december 1987, nr 48, 29-35.
 • Vanden Bosch, Y., ‘Verontreiniging door booreilanden’, Het Visserijblad, vakblad Belgische Zeevisserij en groepering visnijverheid, 18 december 1986, .
 • Vanden Bosch, Y., ‘België en het internationaal visserijrecht’, Het Visserijblad, vakblad Belgische Zeevisserij en groepering visnijverheid, 20 december 1985, 31-35.
 • Vanden Bosch, Y., ‘De Mont-Louis en het transport van gevaarlijke goederen: een terreinverkenning’, Het Visserijblad, vakblad Belgische Zeevisserij en groepering visnijverheid, 21 december 1984,77-80.
 • Vanden Bosch, Y., ‘De Conventie van de Verenigde Naties over het zeerecht’, Het Visserijblad, vakblad Belgische Zeevisserij en groepering visnijverheid, 23 december 1983,27-35.
 • Vanden Bosch, Y., ‘L’Amoco Cadiz et le droit – lezing gehouden door Mr J. Villeneau ter gelegenheid van de plechtige openingszitting van de Marine Academie’, in Europees .Vervoerrecht, 1982, 247-251, en Nautilus, maandblad van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollge, mei, 1982, 105-109.
 • Vanden Bosch, Y., ‘De politie op volle zee’, Sirene, Revue Trimestrielle, 1983, nr. 131, p.8-11.
 • Vanden Bosch, Y., ‘De politie op volle zee’, Het Visserijblad, vakblad Belgische Zeevisserij en groepering visnijverheid, 49eJg., 28 december 1982, 49-53.
 • Vanden Bosch, Y., ‘De nationale visserijzone – Belgische Wet 10 oktober 1976, gevolg gevend aan de Resolutie van de Raad van Ministers van de EEG, in Het Visserijblad, vakblad Belgische Zeevisserij en groepering visnijverheid, 14 september 1979,1-3.
 • Vanden Bosch, Y., ‘Perikelen, gevaren en onheilen van de zee’, in Het Visserijblad, vakblad Belgische Zeevisserij en groepering visnijverheid, 29 december 1978, 70-71.
 • Vanden Bosch, Y.,  ‘Zeevervuiling vanaf het land – Verdrag van Parijs 4 juni 1974’, in Beleid, kwartaalblad Vlaams  Economisch Verbond, dec. 1976, nr. 4, 15-16.
 • Vanden Bosch, Y. , ‘Verontreiniging van de zee’, in Sirene, driemaandelijks maritiem tijdschrift, sept-okt, 1976,8-12.
 • Vanden Bosch, Y., ‘Juridische gevolgen van de binnenscheepvaartstaking in 1975’, Transport Echo, 16 oktober 1976, 677-680.

Vlaamse Juristenvereniging

 • Vanden Bosch, Y. en Vrancken, L., ‘De rechtspracticus of paralegal, een nieuw type van juridisch medewerker’, in Rechtskundig Weekblad, 2010-2011, 1706.
 • Vanden Bosch Y..Vele sancties maken nog geen recht.- In: De Juristenkrant, 4:49(2002), p. 10.
 • Vanden Bosch Y..- Jeugdrecht: een politiek probleem?.- In: De Juristenkrant, 4:47(2002), p. 8.
 • Vanden Bosch Y., Algemeen verslag: 38e rechtscongres gehouden door de Vlaamse Juristenvereniging te Gent.- In: Rechtskundig Weekblad, 25/04/1998, p. 1493.
 • Vanden Bosch Y., De permanentie van de balie bij de jeugdrechtbank te Antwerpen, Vl. Jurist , 1990, afl. 2, 2-5.